Realizacje

Wentylacja hal produkcji wyrobów laminatowych w systemie nawiewno-wyciągowym

Instalacja w halach montażu z wyprowadzeniem części skażonego powietrza do emitorów
 
Montaż central wentylacyjnych, urządzeń odpylających, kanałów wentylacyjnych
 
I etap ~ 220 000 m3/h
II etap ~ 300 000 m3/h
III etap ~ 550 000 m3/h
Wentylacja hal produkcji wyrobów laminatowych w systemie nawiewno-wyciągowym
Montaż propanowych agregatów wody lodowej wraz z instalacją rozprowadzającą chłód

Montaż propanowych agregatów wody lodowej wraz z instalacją rozprowadzającą chłód

2 propanowe agregaty wody lodowej o łącznej mocy ~ 1 MW wraz z konstrukcjami stalowymi i fundamentami
 
Ponad 2 kilometry rurociągu polipropylenowego z izolacją kauczukową
 
Doprowadzenie chłodu do 36 central wentylacyjnych

Zbiorniki do przechowywania żywicy poliestrowej wraz z rurociągami, w osłonie azotu

2 zbiorniki ~ 19 000 litrów, wyposażone w mieszadła, armaturę i automatykę
 
Układ pomp tankowania + układ pomp dystrybucyjnych
 
Rurociąg ze stali nierdzewnej
 
Instalacja azotu
Zbiorniki do przechowywania żywicy poliestrowej wraz z rurociągami, w osłonie azotu
Węzeł ciepłowniczy

Węzeł ciepłowniczy

Węzeł zasilany z kotłowni zakładowej obsługujący:
  - instalację podgrzewania żywicy
  - wentylacyjne aparaty grzewcze
  - zbiornik ciepłej wody
  - instalację centralnego ogrzewania na części socjalno-biurowej

Montaż agregatów wody lodowej i wentylacja hali przemysłowej

2 agregaty wody lodowej ~ 220 kW każdy
 
Rurociąg doprowadzający chłód do central wentylacyjnych
 
Rozprowadzenie świeżego, okresowo chłodzonego powietrza po hali produkcyjnej
Montaż agregatów wody lodowej i wentylacja hali przemysłowej
Wentylacja pomieszczenia uzdatniania wody oraz magazynu chemii

Wentylacja pomieszczenia uzdatniania wody oraz magazynu chemii

Centrale wentylacyjne w wykonaniu basenowym
 
Kanały wyciągowe ze stali kwasoodpornej, nawiewne ze stali nierdzewnej
 
Wentylacja magazynu chemii - nawiew centralą wentylacyjną, wyciąg wentylatorem chemoodrpornym

Montaż agregatu wody lodowej oraz centrali wentylacyjnej, chłodzenie hali produkcyjnej

Agregat wody lodowej ~ 220 kW + konstrukcja stalowa
 
Centrala wentylacyjna nawiewna z recyrkulacją ~ 40 000 m3/h
 
Kanał wentylacyjny stalowy Ø1250, izolowany kauczukiem
Montaż agregatu wody lodowej oraz centrali wentylacyjnej, chłodzenie hali produkcyjnej
Wentylacja hali produkcji spożywczej, klimatyzacja serwerowni i sterowni

Wentylacja hali produkcji spożywczej, klimatyzacja serwerowni i sterowni

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa
 
Odciągi spalin hali przejezdnej
 
Powietrzne kurtyny bramowe
 
Destryfikatory

Wentylacja hali technologii drukarskiej

Centrala wentylacyjna nawiewna z recyrkulacją
 
Kanały nawiewne
 
Wentylatory wyciągowe
Wentylacja hali technologii drukarskiej
Budowa emitora, montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Budowa emitora, montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła