Zakres działalności

 

Głównym przedmiotem naszych działań jest kompleksowe wykonawstwo następujących instalacji:

 • Wentylacja
    Hal produkcyjnych
    Pomieszczeń spożywczych
    Socjalno-bytowa
    Przeciwwybuchowa
    Zabezpieczająca nieprzekraczanie najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych (NDS)
 • Odpylanie
 • Woda lodowa
 • Klimatyzacja przemysłowa i biurowa
 • Ciepło technologiczne
 • Instalacja przechowywania i transportu żywicy
 • Instalacja tryskaczowa i hydrantowa
 • Instalacja sprężonego powietrza

Zrealizowaliśmy inwestycje w licznych zakładach przemysłowych, zakładach produkcji spożywczej oraz produkcji wykorzystującej laminaty poliestrowe. Prowadzimy roboty instalacyjne w obiektach wielkogabarytowych.

 

Zakres prac, w których się specjalizujemy obejmuje między innymi:

 • Dostarczenie i kompleksowy montaż urządzeń
    Centrale wentylacyjne
    Agregaty wody lodowej
    Zespoły odciągowo-filtracyjne
    Układy pompowe
    Sprzęgła hydrauliczne

 

 • Montaż kanałów i rurociągów
    Kanały wentylacyjne stalowe
    Kanały wentylacyjne tekstylne
    Rurociągi stalowe
    Rurociągi polietylenowe i polipropylenowe
    Izolacja kanałów i rurociągów
    Konstrukcje wsporcze pod instalacje i urządzenia
    Regulacja instalacji
 
 • Usługi serwisowe
    Remont central wentylacyjnych
    Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych
    Regulacja automatyki central wentylacyjnych
    Czyszczenie instalacji

 

 • Nadzór i koordynacja prac instalacyjnych, projektowych, dźwigowych
 • Mapy ciśnień i pomiary wentylacyjne przy użyciu przyrządu o dużej dokładności pomiarów

 

 

 

Początki firmy Atol sięgają 1999 roku. Liczne prace montażowe w sferze instalacji zaowocowały również stworzeniem własnego zakładu produkcyjnego. Dzięki temu wprowadziliśmy na rynek własny produkt - tekstylne kanały wentylacyjne zaprojektowane w oparciu o nasze bezpośrednie doświadczenia. Zapraszamy na stronę internetową dotyczącą naszej działalności produkcyjnej (link poniżej).

 

 

Nasza oferta kanałów tekstylnych